Hlavní stránka » Slaboproud » CCTV

Kamerové systémy (CCTV)

CCTV – „Close circuit television“, neboli uzavřené televizní okruhy patří v současné době mezi technické obory, které se velice progresivně rozvíjejí. Počet realizovaných zakázek v porovnání s minulými lety roste geometrickou řadou a vzhledem k všestranným možnostem využití CCTV systémů v oblasti bezpečnosti, existuje reálný předpoklad zvyšování zájmu o tuto techniku. Naše firma již řadu let spolupracuje s  předními světovými výrobci a dodavateli CCTV techniky, a také díky jejich podpoře jsme v současné době schopni realizovat dodávku jakéhokoliv kamerového systému. Zájem o použití videotechniky pro zabezpečení objektů vrůstá, tyto systémy jsou vhodné jako podpora klasické EZS. V některých případech však může videostřežení část úloh EZS přímo převzít. Tak lze zaregistrovat pokus o napadení objektu, a i zjistit druh napadení a popř. počet útočníků. K pozdější analýze průběhu napadení lze události archivovat na pomaloběžném videorekordéru (nebo na aplikaci výpočetní techniky v digitalizované formě).

Nasazení videotechniky je pro každý jednotlivý případ neopakovatelné. Proto klademe důraz na správně provedený návrh funkčního systému. K tomu je potřeba relativně vysoká úroveň všeobecných i konkrétních znalostí z oboru. Společnost VITECH s.r.o. spolupracuje přímo s výrobci, popř. autorizovanými dovozci videotechniky. Námi navrhované prvky mají atesty pro použití v Armádě České republiky a jsou schváleny Českým telekomunikačním úřadem a Národním bezpečnostním úřadem.

Integrace do PC sítí

V dnešní moderní době, postavené na různých typech sítí (LAN, WAN, Internet, atd.) by bylo velkou škodou nevyužít tyto sítě i v oblasti CCTV. Z tohoto důvodu je většina výrobků určených pro digitální záznam signálu snadno začlenitelná do těchto sítí. Vzhledem k tomu že PC sítě jsou v dnešní době velmi rozšířené, je jejich využití pro přenos video signálu velmi efektivní a změna konfigurace (přemístění monitorovacího pracoviště, např. kancelář vedoucího) je proveditelná bez větších investic.

Záznamová a archivační média

Potřebná velikost záznamového média je častou otázkou týkající se problematiky digitálního záznamu. Faktorem který zásadně ovlivňuje potřebnou záznamovou kapacitu je možnost ovládání a řízení záznamu, rychlosti jednotlivých kamer, jejich spínání do záznamu na základě buď vnějších podnětů nebo detekce aktivity.

Provádíme montáže zabezpečovacích systémů pro všechny druhy objektů podle kategorie zabezpečení s ohledem na podmínky dané pojišťovnou, dle představ zákazníka, objektivní potřeby a finanční možností. Provádíme napojení zabezpečených objektů na pult centrální ochrany. Poradenskou činností chceme zabránit použití nevhodné techniky na zajištění objektů. Námi dodané technologické systémy EZS jsou z produkce renovovaných společností jako je SICURIT CS, s.r.o. Jedná se výhradně vždy o technologie určené pro vyšší rizika.

Schéma kamerového systému

Schéma kamerového systému