Vítejte na stránkách společnosti Vitech, spol. s r.o.

Firma VITECH, spol. s r.o. se sídlem v Karviné je elektromontážní firma, která zajišťuje komplexní služby v oblasti elektroinstalací, počítačových sítí, montáží elektronických zabezpečovacích i požárních systémů, systémů pro měření a regulaci a to pro široké spektrum zákazníků, počínaje domácími uživateli, přes malé a střední firmy, státní správu a školství, až po největší firmy z výrobní či nevýrobní sféry nejen ostravského regionu. Největší část nabízených služeb je realizována ve spolupráci se stavebními firmami.

Stěžejní činnosti firmy jsou ucelená řešení na klíč, díky nimž investoři nemusí hledat vícero firem schopných nabídnout jim celou škálu služeb od projektové dokumentace přes základní silnoproudé instalace, dále pak EZS, EPS, měření a regulaci až po schopnost monitorování objektu s přenosem dat a obrazu na vzdálená pracoviště a konče revizí. Všechny výše jmenované činnosti jsme schopni nabídnout vlastními silami díky našim kvalifikovaným pracovníkům.

Krédem firmy je maximální schopnost rozumět našim zákazníkům a pomáhat jim dosahovat jejich cílů, pomocí námi poskytovaných komplexních služeb.

Priorita naší práce je především vysoká kvalita prováděných prací, která vychází z komplexnosti našich služeb, operativnosti a ze zkušeností našich techniků a profesionální úrovně našich dělníků.

Všechny tyto skutečnosti vedou k jedinému cíli – vyslovenou myšlenku našeho zákazníka zrealizovat od projektové dokumentace až po předání díla do užívání, a to v maximální možné kvalitě a k plné spokojenosti našich odběratelů.